Arkiv for dansk litteratur

Adgang
Fri adgang
På ADL.dk kan du både læse og søge i værker fra den danske litteraturhistorie fra middelalderen til det 20. årh.

Arkiv for Dansk Litteratur er en litteraturhistorisk hjemmeside for udvalgte dele af den ældre danske litteratur. Her får man adgang både til teksterne selv og til introduktioner om størstedelen af forfatterne.

ADL.dk er en ressource for forskning, undervisning og bred formidling af ældre dansk litteratur. ADL.dk er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab, og siden rummer pt. værker af over 70 forfattere.

Om teksterne

Teksterne er gengivet efter trykte standardudgaver. Teksterne kan ses i to forskellige formater, dels som digitale faksimiler af den trykte udgave, dels som søgbar tekst. De to formater kan også ses ved siden af hinanden. 

Spørgsmål? Kontakt Biblioteket eller Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ved spørgsmål eller problemer.