Danmarks Statistik

Danmarks Statistik

Adgang
Fri adgang
Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om det danske samfund. Og har gode henvisninger til diverse internationale statistikbaser.
   PC
PC

Danmarks Statistik samler selv kun data og tal om Danmark, men vidtegennem dst.dk kan du også finde henvisninger til diverse interenationale statistikbaser. 

Er statistik om andre lande i verden end bare Danmark?

Nej. Og dog: På Danmarks Statistiks hjemmeside er der nemlig mange forskellige henvisninger over andre landes nationale statistikker, samt diverse internationale både i og udenfor Europa. Det kan du se her.

Kan man bruge Danmarks Statistik på en smartphone eller tablet?

I princippet, ja. Men det anbefaler vi ikke.

 

Spørgsmål?
Kontakt Biblioteket eller Informationsservice ved DST ved spørgsmål eller problemer.