Coding Pirates

Kom til klubaften med Coding Pirates: alle børn og unge i alderen 11-17 år kan være med

***

Coding Pirates Kolding er en forening og et kreativt IT-lab for børn og unge i alderen 11 til 17 år, hvor der er mulighed for at eksperimentere og arbejde med IT-teknologier, der fremmer idéudvikling, konstruktionsevne og designtænkning.

Foreningen er karakteriseret ved et unikt fællesskab, hvor børn, unge og voksne kan udvikle venskaber og netværk samt styrke børn og unges skabertrang og demokratiske medborgerskab.

Coding Pirates i Kolding afholder klubaftener hver onsdag aften på Kolding Bibliotek, kl. 19-21 - dog undtaget ferier og helligdage. OBS: Coding Pirates starter op igen efter coronapause i januar 2022.

Man kan tilmelde sig sæsonen på: www.cpkolding.dk/ 

Om Coding Pirates

Coding Pirates er en non-profit organisation, og som hovednerve i organisationen står en broget skare af IT-professionelle, lærere, programmører, forskere og entreprenører, som alle har det til fælles, at de ser et behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke deres IT-kompetencer og kreativitet.

De arbejder løbende på at skabe et frugtbart klub- og mødested for unge teknologiinteresserede, der sammen med lige så teknologiinteresserede voksne, kan eksperimentere, lege og deltage i at udvikle kreative IT-kompetencer.

De har fokus på forskellige former for robotteknologi og -programmering samt kodning til spil og apps. Ligesom man ved Coding Pirates også snuser til 2D - og for de rå - også noget 3D. Men ellers er klubben løbende åbne for andre teknologier - herunder også billedbehandling og -manipulation.