Bryggeriet

 

Det tidligere magasin på Kolding Bibliotek blev i løbet af 2018 omdannet til en hel etage med ny formidling af musik og film med fokus på fællesskab og oplevelse, med navnet: Bryggeriet. I vinterferien 2018 blev første etape taget i brug, og Kolding Stadsarkiv åbnede deres historiske værksted i det nye rum, hvor det er muligt i fællesskab at undersøge, vidensdele, lege og eksperimentere med lokalhistorien.

Første del af ombygningen stod færdig i uge 7 og i løbet af maj blev musik- og filmsamlingen indrettet påny, bl.a. med mere brugervenlige greb som at indrette alle materialerne i deres forskellige genrer: Rock-musikbøgerne står nær rock-cd'erne og rock-noderne, og det samme gælder de andre genrer som klassisk, jazz, blues, underholdning mv.
 
Og det er ikke kun musik- og filmhistorien, men også den lokale historie, du kan dykke ned i, efter at Bryggeriets første temaudstilling åbnede i løbet af august 2018. I første halvår af 2019 vil der også blive etableret et særligt lokale til lytteklubber, der mødes for i fællesskab at lytte til musik i forskellige genrer.

Bryggeriet har fået navn efter det gamle Slotsmøllebryggeri, der tidligere lå på stedet, og der bliver brygget på mange nye overraskelser til kommunens borgere! 

____________

Hvis du har spørgsmål omkring den nye etage eller det historiske værksted, kan du kontakte kulturformidler ved Koldingbibliotekerne Christian Hundebøl høj, chhoj@kolding.dk, eller Stadsarkivar Lene Wul, lewp@kolding.dk.

Nyheder