Foto: Stephen Freiheit

Om dette arrangement

Tid
16:00 - 17:30
Pris
Gratis
Bibliotek
Lokalitet
Torvet
Target
For unge og voksne
Musik

Peter Vuust: Musik på hjernen

16.09.22
Hjerneforsker og jazzmusiker Peter Vuust fortæller om hvad musik gør i vores liv – og vores hjerner!

Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og udøver musik? Og hvordan påvirkes mennesker af musik, både fysisk, følelsesmæssigt og sprogligt? Peter Vuust fortæller, med udgangspunkt i sin forskning og i sin karriere som jazzmusiker, om hvordan hjernen bearbejder musik og om forskellen på musikeres og ikke-musikeres hjerner.
 
Hjerneforskningen kan sige meget om musik som biologisk fænomen – blandt andet viser undersøgelser, at musik udløser reaktioner i hjernens belønningssystem. Den menneskelige hjernes belønningssystem gør, at vi oplever nydelse, når vi foretager os noget, der er godt for vores overlevelse, f.eks. at spise eller at have sex. Musik påvirker hjernen på samme måde, selv om musik ikke har en åbenlys værdi for vores overlevelse. Vi bliver klogere på, hvordan det tænker sammen.
 
Nye skanningsmetoders indtog i forskningen har også gjort det relevant at spørge, om mennesket har et særligt gen for musik, og om visse mennesker er mere genetisk disponerede for musikalske udfoldelser end andre, både med hensyn til interesse for musik og musikudøvelse.
 
Her er henholdsvis absolut gehør og tonedøvhed (amusi) to spændende fænomener, som kan give os fingerpeg om, hvorvidt musikalitet – eller det modsatte – er indlejret i hjernen fra fødslen.
 
Undersøgelser af mennesker med amusi tyder på, at generne afgør, om man lider af denne mangel på musikalske evner. Det samme gælder absolut gehør. Studier viser særligt udviklede hjernestrukturer hos mennesker med absolut gehør. Men samtidig kan man kun udvikle absolut gehør, hvis man modtager musikundervisning allerede fra 6-års alderen.
 
Ud over hjernens grundlæggende strukturer har også psykologiske faktorer stor indflydelse på musikforbrug og musikudøvelse. F.eks. har Peter Vuust og hans forskerkolleger påvist, at der er store forskelle i personlighedstype mellem klassiske og rytmiske konservatoriestuderende. Rytmiske musikere er typisk mere udadvendte end klassiske. 
 
Foredraget kommer også ind på aktuelle teorier om musiks evolutionære opståen, forskellen mellem musik og sprog, og spørgsmålet om hvorvidt musikalsk træning har en afsmittende effekt på børns indlæringsevner generelt.
 
Endelig tegner Peter Vuust også perspektiver for fremtidens forskning i musik og hjerne op, bl.a. nye, forskningsbaserede øvestrategier, musik som præstationsfremmer og øget brug af musik i sundhedsvæsenet.

Om Peter Vuust

Peter Vuust er jazzbassist, hjerneforsker, komponist og orkesterleder. Foruden sin medvirken i flere end 90 pladeindspilninger, heraf seks som orkesterleder, er Peter også professor på både Det Jyske Musikkonservatorium og på Aarhus Universitet.

Han er desuden en internationalt anerkendt hjerneforsker og leder af grundforskningscenteret Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet.

En del af Hvad musikken gør ved os

Vær med til vidensfestival i Kolding om musik, lyd og sang d. 12.-24. september.

Mød Peter Vuust, Annette K. Nielsen og Erik Sommer. Lær mere om musik som sovemedicin, musikkens rolle i gudstjenesten eller livet som lydfølsom. Oplev morgensang, sangarrangementer for familier, plademesse og meget mere.

Find hele programmet på:

  >> www.koldingbib.dk/musikken

Materialer