Om dette arrangement

Tid
15:00 - 17:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Target
For alle
Foredrag & debat

Helt kunne vi aldrig nå hinanden ...

30.01.20
En samtale om sprog og hjertehjem med Dr. Karin Johannsen-Bojsen, tidligere lektor på Duborg-Skolen i Flensborg og Johanne Juul Olsen, nuværende elev på Duborg-Skolen

// Arrangeret af Sydslesvigsk Forening - SSF \\

Ved genforeningen i 1920 kom Sydslesvig ikke med. 

I dag omfatter det danske mindretal syd for grænsen ca. 50.000 mennesker. Medlemmerne har som regel et tysk pas men dansk sindelag.

Det folkelige danske liv foregår bl.a. i SSFs mere end 70 lokalforeninger ("disktrikter") rundt omkring i regionen. Medlemmerne mødes i mindretallets sale og forsamlingshuse for at dyrke fællesskabet og hygge med fælles aktiviteter.

Et centralt omdrejningspunkt er også institutionerne for børn og unge. Mindretallet driver en lang række vuggestuer, børnehaver, skoler og børne- og ungdomshuse i hele Sydslesvig, der arbejder efter danske pædagogiske og didaktiske principper.

Den 30. januar 2020 kan du på Kolding Bibliotek møde en forhenværende lektor, som også er forfatter, og en nuværende elev fra Duborg-skolen, der på fornem vis holdt en tale for H.M. Dronningen da Majestæten gæstede skolen under hendes 4-dages statsbesøg i Sydslesvig i 2019.

Sydslesvigsk Forening (SSF) er det danske mindretals folkelige og kulturelle hovedorganisation.

Der serveres kaffe og kransekage.

Se også Sydslesvigsk vandre-udstilling på Kolding Bibliotek fra 14/1-6/2

Genforeningen 2020

I 2020 er det 100 året for Genforeningen. Se mere om arrangementer i 2020 på: genforeningen2020.dk/